Top

Teksten schrijven doe je zo – 10 tips

teksten schrijven

Teksten schrijven doe je zo – 10 tips

Je schrijft regelmatig teksten maar je hebt het idee dat je boodschap niet helder overkomt? Ik deel mijn tips voor teksten schrijven, waarmee jij jouw teksten direct kan verbeteren. 

1. Teksten schrijven? Bepaal je doel

Voordat je begint met schrijven, is het belangrijk dat je weet wat voor tekst je schrijft en waarom. Is het een reclametekst, een informatieve tekst, een folder of een webtekst? Wil je de lezer overtuigen van jouw ideeën of is het een uiteenzetting? Blijf bewust van je doel tijdens het schrijven van de tekst.

2. Wat is de boodschap

Voordat je begint met schrijven weet je al wat de boodschap is die je overbrengt in je tekst. Schrijf deze boodschap op en besef je dat jouw tekst om deze boodschap draait. Zorg dat dit duidelijk naar voren komt in de tekst.

3. Wat wil je dat de lezer doet

Je schrijft de tekst om een bepaalde boodschap aan de lezer over te brengen. En vervolgens wil je dat de lezer een bepaalde actie onderneemt, of een bepaalde mening vormt. Je wilt bijvoorbeeld dat de lezer het product koopt waarover je schrijft. Zet de lezer dan aan tot actie: waarom moet hij dit product kopen, hoe kan hij dit product kopen, wat moet hij doen?

4. Spanningsboog

Je wilt dat de lezer jouw tekst gaat lezen. En als hij eenmaal leest, dat hij ook blijft lezen. Hiervoor is een spanningsboog in de tekst nodig en vaak wordt hiervoor het AIDA Model gebruikt. Dit model bestaat uit vier stappen.

  1. Aandacht (Attention): zorg ervoor dat de aandacht van de lezer op jouw tekst valt. Dat doe je door een hele goede kop te gebruiken. Zet ook een mooie foto bij de tekst.
  2. Interesse (Interest): in de inleiding vertel je waar de tekst over gaat. Zorg ervoor dat de lezer zich herkent in de inleiding, of dat je duidelijk maakt dat je een probleem van de lezer oplost. De lezer vraagt zich af hoe hij de vaatwasser schoonmaakt. Jij zet dan in je inleiding wat je de lezer biedt met de tekst. Bijvoorbeeld drie simpele en goedkope manieren op de vaatwasser te reinigen.
  3. Verlangen (Desire): stel dat jij vaatwasmachine reinigers verkoopt. In de tekst deel je een aantal manieren waarop je de vaatwasser kan reinigen. Een van die manieren is met jouw reiniger. Je promoot jouw reiniger op zo’n manier dat de lezer denkt: dit moet ik hebben. Als jouw tekst informatief is, dan sla je deze stap natuurlijk over.
  4. Actie (Action): je sluit de tekst af met het aanmoedigen van de lezer om iets te doen. Het kopen van die reiniger bijvoorbeeld.

5. Juiste titels

De titels en tussenkopjes moeten duidelijk zijn en kloppen. Duidelijk, omdat je wilt dat de lezer weet waarom hij de tekst moet lezen. De titel moet kloppen, omdat je niet wilt dat de lezer afhaakt omdat de tekst over iets heel anders gaat dan je belooft in de titel.

En het belangrijkste voordeel van een juiste titel bij het schrijven van teksten? Met een krachtige titel trek je de aandacht. Lincelot schreef een artikel met 52 voorbeelden van goede titels. Doe er je voordeel mee!

6. Opbouw van de tekst

Naast de juiste spanningsboog, wil je ook dat je tekst goed is opgebouwd. Begin met het grijpen van de aandacht. Je hebt dè oplossing voor het probleem van de lezer. Of je start met een anekdote waarin de lezer zich herkent. Vervolgens schrijf je over welk onderwerp de tekst gaat. Een voorbeeld van het grijpen van de aandacht en vervolgens het introduceren van het onderwerp.

Mijn vaatwasser stonk altijd, en niets wat ik deed hielp tegen dit probleem. Dit frustreerde mij. Na maanden van testen heb ik de perfecte oplossing gevonden om mijn vaatwasser te reinigen. Ik deel mijn gouden tip met jou.

Daarna ga je verder over het onderwerp. Je deelt jouw gouden tip of tips. Daarna kan je aangeven wat je hebt geprobeerd en wat niet hielp. Aan het eind van de test roep je op tot actie. Als het een blog is, dan vraag je de lezer om het artikel te delen. Gaat het om een product dat je verkoopt, dan roep je de lezer op om het product direct te kopen.

7. Helder taalgebruik

Zeker in de juridische wereld waarin ik werk zie ik het vaak. Ontzettend lange zinnen die vol zitten met dure woorden. Niemand die weet wat er staat, maar dat maakt niet uit. Het komt interessant over.

Als je wilt dat je boodschap overkomt, dan pas je je taalgebruik aan. Je vermijdt jargon en je schrijft de tekst in korte, heldere zinnen.

8. Richt je op de lezer

In je tekst heb je het niet over “jullie”, tenzij je bijvoorbeeld een tekst schrijft voor gezinnen die met jouw organisatie op vakantie gaan. Je schrijft “jij” of “u”, afhankelijk van je doelgroep.

9. Wees duidelijk

Verwijs in de tekst enkel naar informatie die je al eerder deelde, als die informatie voor de lezer beschikbaar is. Online is dit eenvoudig op te lossen: je plaatst een link naar het artikel waar je op doelt. Offline is dat heel anders, je kan dan niet zomaar verwijzen naar informatie uit andere teksten.

10. Lees je tekst na

Teksten schrijven is tekst schrappen. Als je schrijft, dan schrijf je. Is je tekst af, dan begint het corrigeren en schrappen. Want hoe korter de tekst, hoe makkelijker die te lezen is. Het allerbelangrijkste is dat de boodschap goed overkomt!

Hulp nodig bij het schrijven van jouw juridische tekst? Ik ben jurist, blogger en tekstschrijver en help jou graag. Neem direct contact op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.